Body (MP10/1.0mm/Hard) IFB021H
 
 

(kyo-ifb021h)

SKU kyo-ifb021h
Brand kyosho